فرايند طراحي پارك

: مرحله اول: شناسایی داده مرحله دوم: تجزیه و تحلیل داده مرحله سوم: ترکیب ( تلفیق) داده های نقشه نهایی طرح فایل در قالب PDF ( پاورپوینت تبدیل شده به PDF)

جزوه آموزشي درس انسان و محيط زيست رشته محيط زيست

: مطالب این جزوه 140 صفحه ای پاورپوینت از منابع زیر می باشد : رحيمي, نسترن.1383.تغيير آب و هوا و اثرات زيست محيطي آن تهران.انتشارات اخوان.تهران.262ص عباسپور, مجيد.1371.مهندسي محيط زيست تهران.انتشارات علمي دانشگاه آزاد اسلامي.تهران.550ص عباسپور, مجيد.

موضوعات محاسباتي در آلودگي هوا

: مباحث: توربولانس و پايداري هوا حداکثر عمق آمیختگی (Maximum Mixing Depth:MMD) تبدیل غلظت آلاینده های گازی (Pollution Standard Index): PSI منوکسید کربن(CO) در خون مدل هاي پيش بيني تغييرات درجه حرارت زمين Gaussian Plume Dispersion Model مدل سازی کیفیت

طرح درس محيط زيست

طرح هايي جهت آموزش محيط زيستي دانش آموزان در مدارس: شاما طرح درس های زیر: 1- موضوع طرح درس: شناخت اجزای اکوسیستم (زنده و غیرزنده) منطقه و روابط بین اجزا، پیامدهای اختلال در عملکرد یکی از اجزا بر کل سیستم زمان مورد نياز: 20 دقیقه مقطع سني مخاطب: دانش‌